Kontakt

Między Żaglami
ul. Wojska Polskiego 3
05-126, Nieporęt
+48 22 397 90 90

Logowanie

Organizator Regat

 1. Organizatorem cyklu regat „O Królika Przystani Między Żaglami” jest Przystań Między Żaglami w Nieporęcie.

Formuła Regat

 1. Regaty rozgrywane będą w formie cyklu pięciu imprez eliminacyjnych, oraz jednej imprezy finałowej, w okresie od maja do października 2015, zgodnie z Kalendarzem Regat dostarczonym przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Kalendarza Regat bez podania przyczyny. Zmiany Kalendarza Regat komunikowane będą na stronie www.miedzyzaglami.pl, oraz w elektronicznym biuletynie przystani Między Żaglami.
 3. Każda z imprez rozgrywana będzie w formie regat flotowych.
 4. Regaty rozgrywane będą w klasach Omega oraz RS Vision, na jachtach dostarczonych przez Organizatora.
 5. Poszczególne imprezy cyklu mogą również być rozgrywane w innych klasach, na zasadach każdorazowo komunikowanych w Zawiadomieniu o Regatach.
 6. Akwenem regat będzie Jezioro Zegrzyńskie. Portem macierzystym regat będzie Przystań Między Żaglami.
 7. W przypadku braku warunków do organizacji regat żeglarskich, w przewidzianym kalendarzem terminie, Organizator dopuszcza rozegranie zawodów w innej formie.

Uczestnicy regat

 1. W regatach uczestniczą Zespoły, zgłoszone do cyklu regat „O Królika Przystani Między Żaglami”.
 2. W każdej z imprez Zespół reprezentować mogą dowolne osoby, wcześniej zgłoszone jako członkowie tego zespołu

Zgłoszenie Zespołu

 1. Zgłoszenie Zespołu może nastąpić w dowolnym okresie od rozpoczęcia cyklu regat, aż do imprezy finałowej
 2. Zgłoszenia zespołu należy dokonać przed pierwszym startem zespołu w regatach cyklu
 3. W zgłoszeniu zespołu należy podać
  1. pełną listę członków zespołu (do pięciu osób),
  2. nazwę zespołu,
  3. klasę w której startuje zespół
 4. Zgłoszenia zespołu można dokonać:
  1. telefonicznie,
  2. przez Internet
  3. przez wypełnienie druku Zgłoszenia do Regat

Zmiany

 1. W czasie trwania cyklu regat, nie jest dopuszczalna zmiana klasy w której startuje Zespół
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana listy członków Zespołu za zgodą Organizatora

Punktacja

 1. W ramach każdej z imprez przewiduje się rozegranie pięciu wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż trzech wyścigów najgorszy rezultat uzyskany przez Zespół zostanie odrzucony.
 2. Każda z imprez punktowana będzie osobno zgodnie z przepisami PRŻ – małe punkty. Do zaliczenia regat musi być rozegrany co najmniej jeden wyścig w dowolnej formule
 3. Prowadzona będzie punktacja łączna rozgrywanych w ramach Cyklu Regat imprez
 4. Punktacja łączna będzie wyznaczana według następujących zasad:
  1. punktacja łączna liczona jest jako suma wyników uzyskanych przez Zespoły w ramach każdej z imprez.
  2. wynik imprezy finałowej liczony jest podwójnie.
  3. najgorszy uzyskany przez każdy z Zespołów wynik jest odrzucany.
 5. Punktacja uzyskana przez Zespół w ramach każdej z imprez wyznaczana jest według wzoru:
 6. Miejsca zajęte przez Zespoły w ostatecznej klasyfikacji przyznawane będą według uzyskanej punktacji łącznej w imprezach eliminacyjnych i imprezie finałowej, w kolejności malejącej.

Zgłoszenia do imprez i impreza finałowa

 1. W każdej z imprez może wziąć udział 8 Zespołów w klasie Omega, oraz 9 zespołów w klasie RS Vision
 2. Każdy z zespołów może zostać zgłoszony do dowolnej z imprez tylko raz, w wybranej przez ten zespół klasie
 3. Zespoły zapisywane są do imprez eliminacyjnych według kolejności zgłoszeń.
 4. Zapisy do imprezy finałowej przyjmowane są w kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo zapisów mają zespoły, które uzyskały największą ilość punktów w regatach eliminacyjnych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Zespołu z listy Zespołów zgłoszonych do imprezy finałowej, o ile do imprezy tej zgłosi się zespół z większą liczbą punktów w punktacji łącznej, z uwagi na ilość dostępnych łodzi.

Nagrody

 1. Po rozegraniu każdej z imprez wchodzącej w skład cyklu zostaną wręczone dyplomy i medale, pozostałe nagrody według uznania organizatora.
 2. Po rozegraniu wyścigów finałowych, wyłonieni zostaną zwycięzcy Cyklu Regat o Królika Przystani Między Żaglami 2015.
 3. Zwycięzca Cyklu Regat otrzymuje tytuł „Łowcy Królika Przystani Między Żaglami – 2015”, oraz królika, w formie według uznania organizatora, jak również prawo nieodpłatnego czarteru łodzi na potrzeby udziału w regatach organizowanych przez Przystań Między Żaglami w kolejnym sezonie.
 4. Pozostałe nagrody według uznania Organizatora

Inne postanowienia

 1. Uczestnicy regat, przez fakt uczestnictwa w imprezach Cyklu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w Internecie, oraz wszelkich materiałach reklamowych przystani „Między Żaglami”
 2. Uczestnicy regat, przez fakt uczestnictwa w imprezach Cyklu wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska, oraz nazwy zespołu i uzyskiwanych przez Zespół wyników w regatach w Internecie oraz wszelkich materiałach reklamowych przystani „Między Żaglami”.